Scale of Significance

The Scale of Significance site is temporarily offline to be updated. The development team is in discussion with various parties to investigate to what extent the development, testing and validation process can be accelerated considerably, as the need for this tool is strongly growing.

The Scale of Significance helps organizations to become aware of the full spectrum of their value, so that when they make important decisions, they not only take the financial aspects into account, but also the ecological and social aspects. More information: info@ScaleofSignificance.org

De site van de Scale of Significance is tijdelijk offline om geactualiseerd te worden. Het ontwikkelingsteam is met diverse partijen in gesprek om te onderzoeken in hoeverre het ontwikkelings-, test- en validatieproces flink versneld kan worden, omdat de behoefte aan dit instrument sterk groeiend is.

De Scale of Significance helpt organisaties zich bewust te worden van het volledige spectrum van hun waarde. Zodat zij bij belangrijke beslissingen niet alleen de financiƫle, maar ook de ecologische en sociaalmaatschappelijke aspecten meewegen. Meer informatie: info@ScaleofSignificance.org